Üyelik ve Etik Kurallar Yönetmeliği

ANATOLİAN INTERNATİONAL ÜYELİK VE ETİK KURALLAR YÖNETMELİĞİ

TANIM: Anatolian International Üyelik Kuralları ve Yönetmeliklerinin amaçları nasıl distribütör olacağınız ile alakalıdır. Bağlam başka türlü gerektirmedikçe veya aykırı/tutarsız bir bağlam olmadıkça, aşağıda yer alan ifadeler geçerlidir.

ÜYE / DİSTRİBÜTÖR: Anatolian International Üyelik Kuralları ve Yönetmelik çerçevesinde başvuru yapmış ve Anatolian International tarafından başvurusu kabul edilmiş kişi anlamına gelmektedir.

SPONSOR: Üyelerin Anatolian International ile çalışması için direkt referans olan kişidir.        

 CV: Binary, takım, referans kazancı ve araç fonu hesaplamalarında kullanılan puandır.

 PV:  Puan değeri anlamına gelmektedir.

 ÜRÜN / ÜRÜNLER: Anatolian International bünyesinde geliştirilmiş, üretilmiş, tüketime sunulmuş ve Anatolian International markasını taşıyan ürünler anlamına gelmektedir.

Anatolian International üyeliğini kabul etmiş bir kullanıcı aşağıda listelenen tüm maddeleri ve hükümlerini kabul etmiş sayılır.

1. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler Anatolian International  sisteminde üye olamazlar. Şirket (Anatolian International), kişinin üyelik sözleşmesinde belirttiği yaşın doğru olduğunu esas alır. Ancak üyenin yaşını yanlış yazmasından dolayı şirket hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

2. Anatolian International üyesi olmak için Anatolian International Üye Kuralları ve Yönetmeliğine, Davranış İlkelerine, Anatolian International Pazarlama Planına ve tüm politikalarına varyasyon veya modifikasyonları dahildir. Ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gayri kabili rücu olarak uymayı kabul etmesi gerekmektedir. Bayilik başvurusu Anatolian International’in onayına tabiidir.

3. Üye Anatolian International’e yanlış veya hatalı bilgi kesinlikle vermemelidir. Bir üye, üye detaylarının doğruluğunu etkileyecek bir değişikliği Anatolian International’e bildirecektir. Anatolian International söz konusu üyenin yanlış veya hatalı bilgi verdiğini fark ettiğinde üyeliğini derhal feshetme yetkisine sahip olacaktır.

4. Hatalı üyelik ya da kasten hata içeren üyelik derhal iptal edilir. Üyenin kötü niyetli olması halinde kötü niyete maruz kalan tüm taraflardan savunma mahiyetinde yazılı beyan istenilir. Verilecek olan son karar Anatolian International ’ın saklı hakkıdır. Ceza ihbarnameleri yaşanılan olayla ilişkili olan tüm şahıslarla ilişkilendirilir. Böyle bir durumda bakiye kalan hiçbir bonus değerlendirmeye alınmaz.

5. a) Üyeler son hareketinden (ürün çekmek, üye yapmak, seminerlere katılmak vs.) sonraki bir yıl içerisinde sistemde herhangi bir hareket yapmaz ise şirketin onayı dahilinde tekrar yeni bir seviye alışverişi yaparak başka bir sponsor ile çalışabilir.

     b) Üye, sponsor değişikliği yapmak için önce üst hat sponsorlarının feragat etmesi, daha sonra geçeceği sponsorun onayına dair dilekçe alarak Anatolian International’e iletmesi gerekmektedir. Feragat edilmesi durumunda feragat eden sponsor feragat ettiği alt üyesinin tüm haklarından vazgeçtiğini kabul eder ve hiçbir hak iddia edemez.

Feragat işlemi sonrasında sponsoru ile ilişiği kesilen üyeye Anatolian International’ın bilgi ve onayı dahilinde yeni bir seviye belirlenerek sponsor ataması yapılır. Üyenin alt üyelerinin de kendisi ile birlikte geçiş yapabilmesi için her bir alt üyenin bu işlemleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aksi halde alt üyeler taşınamaz.

6. Birinci derece akrabalar (anne, baba, çocuk, eş) şirket onayı dışında bir başka sponsordan üyelik alamazlar. Tespiti durumunda üyelikleri alt ekipleri ile birlikte aile fertlerine iade edilecektir.

7. Anatolian International ’ın onayı dışında üye A’nın eşi B, başka bir grubun üyesi olarak tespit edilirse B’nin üyeliği derhal sonlandırılır ve B’nin tüm alt ekibi asıl sponsorlarına geri iade edilir.

8. Evli-koca tek bir üyelik numarası ile ortak üye olarak kaydolacak veya karı-kocalar farklı bir lisans ile kaydolacaklar ise sadece birbirlerinin ilk hattı olması koşuluyla üyelik numarası alabileceklerdir. Her iki durumda da promosyon, ödül, seyahatlere ayrı ayrı hak kazanmaları gerekmektedir.  

9. Anatolian International aksini açıklamadığı sürece ücretsiz katılım, promosyon, tatil ve hediyelere eşlerden sadece biri hak kazanır. Eşlerden diğeri hak iddia edemez ancak kendi imkanı ile katılım sağlayabilir.

10. Anatolian International tarafından verilen ücretsiz katılım, promosyon, tatil ve hediyeler para olarak talep edilemez.

11. Kazanılan tatil/seyahatlerde vergi ve vize ücretleri üyelerin kendisine aittir.

12. Belli kalifikasyonlar ile tatil ya da hediyelere hak kazanan üye tüm bu hakları kendine kullanabilir. Kendi kullanamıyor ise yalnızca eşine transfer edebilir. Bir başkasına transfer etme opsiyonu yoktur.

13. Her üyenin yeni bir lisans ve sponsor tercihi üyenin on iki takvim ayını; şahsi sayfasından ürün satmadan, üye yapmadan, seminerlere katılmadan vb. eylemlerde bulunmadan geçirmesi ve Anatolian International şirketinin onayı ile mümkündür.

14. İstifa eden üyenin sponsorundan, istifa eden üye için ödenen referans primi istifanın gerçekleştiği ayda hak görülen primden Anatolian International tarafından geri tahsil edilecektir.

15. İstifa edip elindeki ürünleri iade eden üye, yeniden Anatolian International bünyesinde çalışmak ister ise; istifa tarihinden itibaren 12 takvim ayı içerisinde, şirketin onayı dahilinde, yalnızca eski sponsoru ile yeni bir üyelik numarası almak koşulu ile üye olabilir. Üye önceki üyelik numarasının altına kayıt olan ekiplerinden ve gelirlerinden hak sahibi olamaz.

16. Bir şekilde lisans iptali yaşayan üye farklı koşullarda yeniden başlamak isterse şirketin onayı dahilinde yeni bir seviye seçerek başlayabilir.

17. İlk üyelik sonrası iade edilmesi düşünülen ürünlerin kabulü kişiye teslim edildikten sonraki ilk 14 gün içerisinde istifa dilekçesi ve faturanın aslı ile birlikte yapılır. İade alınacak ürünlerin asıl durumunda satılabilir kalitede olması gereklidir. Asıl durumunda satılabilir kalitede olmasından kasıt ürünün kutu ve ambalajının zarar görmemiş olmasıdır. Anatolian International  bütün iade ürünler için gerekli kesintileri yaptıktan sonra belirlediği ödeme şekli ile geri ödeme yapacaktır.

18. Tüm iade koşullarını gerçekleştiren üye, kargo ödemesini kendi yaparak ürünleri Anatolian International' a gönderir ve ürünler ulaştıktan sonraki 14 iş günü içinde hizmet ve ödeme kesintisi yapıldıktan sonra Anatolian International'ın belirlediği ödeme şekli ile para iadesi yapılır. 

19. Ürün iadesinde bulunan üye, sponsorundan bu sebep ile prim alan tüm üst hat sponsorlarından, iade edilen ürünler için yapılan ödemeler, iadenin gerçekleştiği ayın prim ödemesinden Anatolian International tarafından tahsil edilecektir.

20. Ürünler Anatolian International’dan peşin olarak ya da Anatolian International’ın kabul ettiği ödeme yöntemleri ile satın alınır.

21. Üyeler alışveriş için bir başkasının kartını “içeriği suç teşkil eder şekilde” kullanarak alışveriş yapamaz. Aksi durumlarda meydana gelebilecek cezai işlemlerden Anatolian International sorumlu değildir.

22. Sisteme kayıt esnasında yapılan seviye satın alma ve daha sonra yapılan seviye yükseltme işlemleri sistem üzerinde tanımlanan seviye fiyatları üzerinden yapılır. Anatolian International seviye, seviye yükseltme ve sonraki tüm alışverişlerde fiyat değişikliği yapabilir.

23. Çeşitli zamanlarda ürün siparişi vermek üretim ve stok durumunun güncel haliyle mümkündür. Anatolian International stok durumuna göre güncelleme hakkını saklı tutar.

24. Anatolian International’dan yapılan her satın alma işlemi için yeni bir fatura düzenlenecektir. Ay sonundan sonraki hiçbir satın alma işlemine, satın alma tarihinden daha eski tarihli fatura kesilemez.

25. Sipariş tutarı Anatolian International’ın dönemsel olarak belirlediği miktar ve üzeri olması durumunda kargo tutarı Anatolian International  tarafından karşılanır. Sipariş veren üyenin adreste bulunamaması ve kargonun geri dönmesi halinde ikinci kez ulaştırılan kargo ödemesi kişinin kendisine aittir. Ödemenin gerçekleşmediği durumlarda üyenin bir sonraki priminden tahsil edilecektir. Anatolian International TL tutarındaki üst limitte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

26. Bir üyenin üyeliği aşağıda bahsedilen disiplin durumlarının birine doğrudan veya dolayı olarak karışırsa sona erdirilir: ( Madde 24-30 )

27. Sistemde kayıtlı hiçbir üye başka bir ekibin üyesine ya da bu üyenin eşine sponsorluk yapamaz, bu durum “uygunsuz sponsorluk” olarak değerlendirilir. Uygunsuz sponsorluğu tespit edilen kişinin üyeliği derhal iptal edilir. Üyeliğinin iptaline müteakip yanlış sponsora sahip olan üyeler asıl sponsorlarına transfer edilir. Asıl sponsor belirleme hakkını Anatolian International saklı tutar.

28. Üyeler (şirketin bilgisi dahilinde) bir başka üye tarafından takibi yapılan müşteri ya da üye adayının üyeliğini kendi sponsorluğu altında açamaz. Tespiti halinde üye gerçek sponsoruna bağlanır. Bunu yapan üye öncelikle uyarı alır. Tekrarı halinde şirketin alacağı her türlü karara onay verdiğini taahhüt eder.

29. Üye doğrudan ya da dolaylı olarak başka bir üyeyi, başka bir sponsor tayin etmesi için cesaretlendiremez, baskı yapamaz veya yardım edemez ve bu eylem bağlamında finansal, somut ve soyut destek veremez.

30. Kayıtlı olduğu gün itibari ile üyenin veya eşinin, Anatolian International haricinde herhangi bir network marketing şirketinde üyeliği olamaz, olduğunun tespiti halinde üyeliği derhal sonlandırılacaktır.

31.  Anatolian International üyesi başka bir Network Marketing şirketinin toplantısında bulunamaz, fotoğraf veremez veya farklı platformda reklamını yapamaz.

32. Anatolian International üyesi sosyal medyada ya da etkinliklerde hastalık tedavi edici konuşmalarda veyahut bu minvalde abartılı/yanlış yayınlarda bulunamaz. Aksi takdirde şirket sorumlu değildir. Tüm sorumluluk üyenin kendisine aittir.

33.Anatolian International’a ait İş–Fırsat Sunumu hiçbir sosyal medya ve / veya video paylaşım sitesinde paylaşılamaz. Bu tarz paylaşım yapan üyeler Anatolian International’ın aldığı her kararı kabul ettiğini taahhüt eder. Şirketten karar tarihi itibariyle hiçbir hak talep edemez:

a) Üyeler kendi işlerini büyütmek adına kurdukları internet sitelerinde ya da sosyal medya sayfalarında şirketin internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını anımsatacak ve/veya önüne geçecek isimlerden ya da kurulan sitelerin, şirketin kendi sayfası algısını oluşturacak isimlendirmeler kullanması kesinlikle yasaktır.

b) Üyeler internet sitesi ve sosyal medya profillerinde kullandıkları görsellerde şirket logo ve isminden önce “BAĞIMSIZ ÜYE ve AD-SOYAD” ifadelerini ön plana çıkarması zorunludur.

34. Doğrudan veya dolaylı olarak Anatolian International’ı olumsuz etkileyecek herhangi bir faaliyet yürütemez veya ürün (ler) ya da Anatolian International marketing planıyla ilgili yanlış beyanlarda bulunamaz.

35. Anatolian International tarafından duyurulan ödeme planı, Üyelik Kuralları ve Pazarlama Planı doğrultusunda oluşturulur ve üyeler bu plana sadık kalmak zorundadır.

36. Ödeme planında yer alan binary sistem ile ilgili hiçbir üye alt ekibini bir başka üyeye gösteremez. Üye isimlerini ve puanlarını fotoğraflayamaz veya paylaşamaz. Bunu yapan üyeler Anatolian International’ın aldığı her kararı kabul ettiğini taahhüt eder. Şirketten karar tarihi itibariyle hiçbir hak talep edemez.

37. Üye kazanç planında net olarak ifade edilen aylık 50 PV alışveriş puanına, bir aktifliğe ulaştığında aynı ay içerisinde oluşan kariyer hakkı ve primlerini  almaya hak kazanır. Bunu yapmadığı takdirde  o ay hak ettiği kariyer ve primlerini elde edemez. Sonraki aylar için de hak iddia edemez.

38. Üyeler binary eşleşme sisteminde açıkta kalan puanlarının devretme hakkını kazanabilmesi için o ay içinde şirketin belirlediği (50 PV)  alışveriş puanını yapmak zorundadır. Aksi halde açıkta kalan puanları sıfırlanacaktır. Puanı sıfırlanan üyeler herhangi bir hak iddia edemez.

39. Üyeler kazanç planındaki CV çarpanının döviz kuruna göre değişebileceğini kabul eder örneğin: ( 2.3 / 3.5 )

40. Üye olarak kayıt yaptıran kişi 48 saat içerisinde herhangi bir işlem yapmaz ise sistemden kaydı silinir. Bununla birlikte daha sonra bilgilerini tekrar girerek üye kayıt için başvuruda bulunabilir.

41. Üyeler şirkete ait internet sitesinde ya da herhangi bir platformda açık tespit ettiklerinde durumu derhal şirket yetkililerine bildirmelidir. Herhangi bir açığı lehine kullanan üyeler, şirketin kendileri hakkında alacağı her türlü kararı kabul ettiğini taahhüt eder.

42. Üyelerin kendi şehirlerinde ürün ve üye hakları bilgilendirme toplantılarına 12 takvim ayında en az 2 kez katılma zorunluluğu vardır. Aksi halde şirketin alacağı her türlü kararı kabul ettiğini taahhüt eder.

43. Supervisor kariyerini tamamlayan üyelerin 12 takvim ayında en az bir üç günlük seminere ve kendi şehrinde duyurusu yapılan en az 10 bilgilendirme ürün ve üye hakları bilgilendirme toplantılarına katılma zorunluluğu vardır. Aksi halde şirketin alacağı her türlü karara onay verdiğini taahhüt eder. 

44. Team Captain olan üye kendi şehri ve 3 günlük tüm seminerlerde bulunmak zorundadır. Aksi halde şirketin alacağı her türlü kararı kabul ettiğini taahhüt eder.

45. Mevcut üyelerin alt ekipleri ile bizzat ilgilenmesi, görüşmelerine destek vermesi, seminerlerine katılması (makul ölçüde) herhangi bir yolla ekiplerine zarar verici söylemler ve paylaşımlarda bulunmaması gerekmektedir. Aksi halde bu konuda kişilerin alt ekiplerinden gelen uyarı ve şikayetler şirket tarafından dikkate alınacaktır. Şikayette bulunan üyelerin dilekçeleri esas alınır ve sponsor değişikliği yapma hakkı şirketin onayı ile mümkün olur. Ekipleri ile ilgilenmeyen üyeler şirketin alacağı her türlü karara onay verdiğini taahhüt eder.

46. Üyeler Anatolian International şirketinin düzenlemiş olduğu resmi sitede duyurusu yapılan 2/3 günlük tüm etkinlik ve toplantılarında bulunacağını kabul eder.

47. Üyeler Anatolian International seminerleri, sponsorları ya da herhangi bir etkinliğinde video-fotoğraf-eğitim görüntülerinin çekimine izin vermiş sayılır.

48. Üyelerin Anatolian International’ın pazarının kurulmuş olduğu başka bir ülkede diğer ülkelerin ürünlerini satması ya da dağıtımını yapmasına kesinlikle izin verilmez.

49. Üyelerin Anatolian International’in yazılı onayı olmaksızın Anatolian International’ın pazarının kurulacak/kurulmuş olduğu bir ülkeden başka bir ülkeye Anatolian International’ın ürünlerini ulaştırmasına, dağıtımını yapmasına ya da satmasına kesinlikle izin verilmez.

50. Anatolian International bahsi söz konusu olan hesap özetinde, herhangi bir tutarsızlığın ya da üyeye ait herhangi bir bilgi yanlışlığının / eksikliğinin tespit edilmesi durumunda; ilgili aylık hesap özetinin alındığı tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde yazılı olarak şirketi bilgilendirmelidir. Belirtilen zaman döneminin sonunda bütün aylık hesap özetleri son ve nihai olarak kabul edilecek olup Anatolian International herhangi bir araştırma ve şikayet ile ilgilenmeyecektir.

51. Aşağıda bahsi olan durumlarda, (MADDE 43-49) Anatolian International herhangi bir zaman üyenin haklarını primleri, teşvikleri, komisyonları, yararlanmaları, hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın askıya almak, alıkoymak ya da sonlandırma hakkını tamamen ve kesintisiz olarak saklı tutar:

52. Üye Anatolian International Üyelik Kuralları ve Yönetmelikleri, Davranış Kuralları, Anatolian International Pazarlama Planı ya da pazarlama politikalarının herhangi birinin hükümlerini ihlal etmek amacıyla Anatolian International ile anlaşmazlığa düşülmesi durumunda üyeliği ; askıya alma, alıkoyma ya da sonlandırma hakkını tamamen ve kesintisiz olarak saklı tutar.

53. Anatolian International Üyelik Kuralları ve Yönetmelikleri, davranış Kuralları Anatolian International Pazarlama Planı veya bu planın politikalarından birini ihlal etme iddiasıyla Anatolian International tarafından üyenin hakkında soruşturma açılması durumunda askıya alma, alıkoyma ya da sonlandırma hakkını tamamen ve kesintisiz olarak saklı tutar.

54. Anatolian International Üyelik Kuralları ve Yönetmelikleri, davranış Kuralları, Anatolian International Pazarlama Planı veya bu planın politikalarından birini ihlal etmesinden dolayı Anatolian International tarafından üyenin sorumlu bulunması durumunda askıya alma, alıkoyma ya da sonlandırma hakkını tamamen ve kesintisiz olarak saklı tutar.

55. Hak sahibi adına üyeliğin transferinin sonlandırılmasının karara bağlanmadığı durumlarda askıya alma, alıkoyma ya da sonlandırma hakkını tamamen ve kesintisiz olarak saklı tutar.

56. Anatolian International tarafından herhangi diğer nedenlerden/sebeplerden dolayı gerektiğinde uygun görüldüğünde askıya alma, alıkoyma ya da sonlandırma hakkını tamamen ve kesintisiz olarak saklı tutar.

57. Üyeler 1. derece akrabaları içerisinden lehdar seçebilir eğer bu bildirilmemiş ise lehtar birinci  dereceden akrabaları arasından belirlenir. Anlaşmazlık durumunda sonuca mahkeme karar verir. Mahkeme sonuçlanana kadar tüm haklar Anatolian International ’e aittir.

58. Lehdar aynı TR numarası ile sisteme devam eder.

59. Eğer üye vefat ederse, lehdar kendiliğinden üyeliği üzerine alacaktır. Hiçbir lehdar belirtilmediyse, üyeliğin devri ülkedeki geçerli mahkeme uyarınca belirlenecektir. Aynı zamanda, Anatolian International konu çözülene dek primler dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün menfaatleri askıya alma hakkını saklı tutar.

60. Anatolian International’da sahip olduğunuz üye haklarınızı, aşağıda detayları liste halinde verilen koşulları sağlayacak şekilde yalnızca bir (1) defaya mahsus olmak üzere birinci derece akrabalarınıza devir talebinde bulunabilirsiniz. Devir talebinin değerlendirilmesindeki tüm haklar Anatolian International’a aittir. Devir talebine verilecek (olumlu ya da olumsuz) cevap üzerine üye herhangi bir itiraz hakkına sahip değildir. Üyenin devir talebinde bulunulabilmesi için aşağıdaki şartlara uyulması gerekmektedir.

a) Devir işlemleri sadece bir (1) kez yapılabilir.

b) Devir işlemleri birinci dereceden akrabalar (anne, baba, eş, 18 yaşını doldurmuş olan çocuk) arasında gerçekleştirilebilir.

c) Devir talebinde bulunan üyenin 4. Kariyeri (World Team) tamamlamış olması gerekmektedir. Bu başvurulara istinaden taleplerin gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi şirketin saklı hakkıdır. Üyeler şirket tarafından alınacak her türlü kararı onayladığını taahhüt eder.

61. Üyeler bağımsızdır ve kendi işini kendisi yönetebilir. Bu nedenle, üyeler Anatolian International ile istihdam ilişkisine sahip olduğunu ya da bir çalışanı olduğunu iddia edemez veya kendisini bu şekillerde tanıtamaz. Üyenin bu şekilde kendisini tanıtması kesinlikle yasaktır. Bu yönetmeliğin ihlalinde bulunan üyeler hakkında disiplin soruşturması açılır.

62. Üyeler ürünleri, hizmetleri, etik ve profesyonel olarak üye olma fırsatını temsil eder.

63. Ürün ve hizmetlere dair fiyat, derece, kalite ve sorumluluk bakımından isabetsiz olan temsil veya satış teklifleri yapılamaz.

64. Üyeler mantıksız, yanıltıcı veya temsil edilmeyen kazanç iddiaları yapamaz. Anatolian International tarafından hiçbir üyeye, herhangi bir şekilde gelir garantisi yapılmayacaktır.

65. Bir üye diğer herhangi bir üyeye Anatolian International’ın sağladıklarından başka ürünleri veya hizmetleri satın alması ya da onları satması için teklifte ve ısrarda bulunamaz veya ikna edemez.

66. Belirlenen kuralları ihlal etmenin Anatolian International’e onarılmaz zararlar vereceğini üye kabul eder ve ihtiyati tedbiri bu ihlali önlemek için uygun bir çözüm olarak kabul eder. Üye kendi üyelerine ya da başka üyelere ürün satışı gerçekleştiremez.  

67. Üye Anatolian International Üyelik Kurallarına & Yönetmeliklerine, Davranış Kurallarına Anatolian International Marketing planı ve bu planın politikaların tümüne itaat edip uygulayacaktır.

68.  Üye Anatolian International Üyelik Kurallarına & Yönetmeliklerine ve Marketing planına uygun olarak ay sonunda hak ettiği primden %20 (vergi-hizmet bedeli-üyelik-vb.) kesinti yapılacağını kabul eder.

69. Üye bütün yürürlükte olan ulusal, bölgesel, belediye ve yerel kanun ve yönetmeliklerine karşı kişisel olarak yükümlü ve sorumludur.

70. Üye bütün kanunlara, yönetmeliklere ve üyeliğin işletmesi ile ilgili kanunlara uyacaktır. Ayrıca bu sayılanlar ve Anatolian International nezdinde adını kötüye çıkaracak hiçbir etkinlikte bulunmayacaktır.

71. Üye onaylanmayacak potansiyel işe alım ve/veya müşteri için beyanda bulunamaz. Tutulamayacak hiçbir sözü veremez. Üye yanlış veya yanıltıcı bir şekilde herhangi bir bilgiyi müşteriye/muhtemel müşteriye sunamaz. Üye kendi alt ekiplerindeki üyelerine ya da başka üyelere ürün satışı yapamaz.

72. Üyeler kendi kararlarından ve harcamalarından kendileri sorumludur.

73. Duyurulan ödeme planı şirket ilkeleri doğrultusunda oluşturulur ve üyeler bu plana sadık kalmak zorundadır.

74. Üyeler Anatolian International’ın belirlemiş olduğu ürün ya da seviye fiyatlarında indirim ya da artırım yapamaz.

75. Üyelere aşırı satın alma yapmamaları tavsiye edilir. Ürünlerin satın alımı müşteri siparişlerinin gerçekçiliğe uyma esasına dayanmalıdır.

76. Çift kaydın gerçekleştiği tespit edilip doğrulandığı durumlarda, Anatolian International hakkını saklı tutar ve başka bir bilgi vermeden veya uyarı yapmadan daha yeni olan üyelik numarasını  derhal iptal eder. 

77. İptal etme veya askıya alma gibi disiplin soruşturması doğrudan, dolaylı veya kazara çift kayda karışmış olan herhangi bir üye veya sponsor hakkında yürütülecektir.

78. Üyeler tarafından yapılan çalışmalar ''bağımsız üye'' başlığı altında yapılmalıdır. Anatolian International şirket kuralları gereği kurumsal logonun bu çalışmalarda kullanılmasına izin vermez.

79. Herhangi bir üye  Anatolian International  web sitesi kurmadan, linki göndermesinin öncesinde Anatolian International  tarafından onaylanmış ve amaçlarını belirten bir başvuruyu ibraz etmek zorundadır.

80.  Anatolian International  site referansına, ürünlerine veya Anatolian International  web sitesine olan linke haksız kazanç veya ürün talebinde bulunmasına izin verilmemiştir.

81.  Hiçbir site Anatolian International bayisi olarak veya Anatolian International  tarafından tasdik edilmiş veya uygun bulunmuş olarak gözükemez.

82.  Anatolian International ’a bağlı tüm site linklerinde bağımsız bir üye tarafından yönetildiğine dair açıkça görülür bir yerde bir beyan olmalıdır.

83.  Üyenin web sitesi Anatolian International  logosu, ticari markası veya ürünlerini sergileyemez. Anatolian International  web sitesi ile bağlantısı veya ilişkisi olan herhangi bir metin Anatolian International  tarafından onaylanmış şartnamelere uygun olmalıdır.

84.  Üye web sitesiyle ilgili herhangi bir kötü kullanım veya kötü tanıtmayla ilgili tamamen sorumludur. Bu maddede oluşacak olan herhangi bir ihlal üyenin, üyeliğini askıya alma veya sonlandırma gibi disiplin soruşturmalarına yol açacaktır.

85. Hiçbir üye kendi adına gerçek manada çaba göstermeksizin kar veya gelir alamayacağını kabul eder.

86.  Anatolian International Üyelik Kuralları ve Yönetmelikleri gereği World Team kariyerine sahip üyeler, duyurusu yapılan tüm toplantılarda bulunmak ve kariyerin getirdiği puanı yapmak koşulu ile yönetim kuruluna girmeye hak kazanırlar.

87. Üyeler şirket kurucusu, şirket personelleri, şirkete bağlı olan üyeler ve şirket hakkında; ticari itibarı zedeleyen, onur kırıcı yayın, hakaret, reklam, hakka tecavüz vb. ihlal durumlarında ortaya çıkabilecek her türlü zararı, hasarı, masrafı (avukat ücreti dahil) karşılayacaktır. Üyeler şirketi, görevlilerimizi, müdürlerimizi, çalışanlarımızı, atadığımız diğer kişileri, bağımsız üyelerimizi karalayacak hiçbir davranışta bulunmamalıdır. Aksi halde mahkeme kararının uygun gördüğü tüm tazminatı ödeyeceğini kabul eder.

88. Anatolian International herhangi bir zamanda, üyelik kurallarını ve Yönetmeliklerini, Davranış Kurallarını, Anatolian International  Planını ve bu planın politikalarından herhangi birisini değiştirebileceğini, çeşitlendirebileceğini, ıslah edebileceğini, düzenleyebileceğini veya gerektiğinde herhangi bir üye veya kişinin üyeliğini iptal edebileceğini, askıya alabileceğini veya sonlandırabileceğini bir bildirim yapmaksızın yukarıdaki eylemleri gerçekleştirebileceğine dair tam ve mutlak hakkını saklı tutar.

Anatolian Grup Koz. Sağ. Med. Inş. Taah. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.  

Kurumsal Destek Hattı

etik@anatoliannetwork.com.tr

Anatolian International Yönetim Kurulu